011/ 288 68 11         011/ 347 20 36

064/87-88-073     064/82-55-671   064/87-88-067

Вождовац, једна од седамнаест београдских општина, јужна је капија Београда. Старо градско језгро повезује са приградским насељима. На југу су планина Авала, подавалска села и насеља поред европског коридора – аутопута Београд-Ниш.

Гробље Јајинци, Гробље Рипањ – центар, Гробље Рипањ Брђани, Гробље Рипањ Алуге, Гробље Бели Поток, Гробље Пиносава, Гробље Кумодраж, Гробље Зуце, Гробље Раковица – село

Одлуком градске општине Вождовац право управљања, уређивања и одржавања гробаља и организовања сахрањивања умрлих, у насељеним местима општине Вождовац предузећу је пренето 8 гробља.

МЗ: Шумице, Кумодраж II, Милорад Медаковић, Браће Јерковић,  Душановачки плато, Улицe: Б. Јерковић, К. Лукача, Кумодрашка, Заплањска, Д. Кончар, И. Јоба, В. Степе, Рипањ Брђанска и  Рипањ  станица

Одлуком о преносу права управљања и коришћења над скуповима пијачних тезги по локацијама на територији градске општине Вождовац предузеће управља са 15 локација-скупова пијачних тезги.

  • Извештаји о раду
  • Програм пословања
  • План јавних набавки
  • Измене плана јавних набавки

Извештаји и документација. У информатици су основни појмови информација, као феномен и комуникација као процес. Интуитивна представа тих појмова је позната, али научна заснованост припада информатичкој науци.

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПРАВЉАЊУ

ИЗДАВАЊЕ ПРОСТОРА

ОГЛАСИ

У другој половини 20. века, на територији градске општине Вождовац, изван њеног дотадашњег урбанизованог дела – старог Вождовца, Пашиног брда и Душановца – изграђена су нова градска насеља – Шумице, Коњарник, Браћа Јерковић, Медаковић, Бањица, Кумодраж и, као најновије – насеље Степа Степановић, које је завршено децембра 2012. године. Овај стамбено-пословни комплекс са пратећим садржајима на простору некадашњих касарни пројектован је за 13.300 становника и највеће је резиденцијално насеље у Србији изграђено у последње три деценије. Добро повезана са центром Београда, сва ова вождовачка насеља пружају погодности живота у природном амбијенту са обиљем зеленила, слободног простора и уређених паркова.

  •  Устаничка бр. 125 ц, 11010 Вождовац, Београд
  •  011/ 288 68 11 ⬤ 011/ 347 20 36
  • 011/ 347 05 55
  •  poslovni.centar@jppcvozdovac.rs
  •   Радним данима:  08.00 – 16.00

Јавно предузеће Пословни центар – Вождовац, Београд
Матични број  06030017
ПИБ 102010996
Шифра делатности 70200
Текући рачун: 840-281647-57, 840-508641-15