Јавнe набавкe

Јавна набавка је прибављање добара и услуга или уступање извођења јавних радова од стране државног органа, организације, установе или других правних лица који се, у смислу овог закона, сматрају наручиоцима, на начин и под условима прописаним овим законом.“ (Закон о јавним набавкама Републике Србије, члан 2, став 1)

Суштина јавне набавке је да сви горе наведени органи, организације и тд. које се финансирају из Буџета, дакле новцем пореских обвезника, врше набавке на начин који ће спречити злоупотребе, омогућити набавке по најповољнијим условима, већ према „начелима јавних набавки“.

Закон је први пут донет јула 2002, допуњен је 2004. а нови закон о јавним набавкама је ступио на снагу 6. јануара 2009. Објавом у Службеном гласнику РС 116/08