Општи подаци

 

Предузеће је основано 14.07.1992. године одлуком Скупштине општине Вождовац као Јавно предузеће „Пословни простор-Вождовац“.

У новембру 2016.године извршена је промена пословног имена и промена основне делатности тако да гласи Јавно предузеће за обављање делатности од општег интереса на територији Градске општине Вождовац, Пословни центар-Вождовац, Београд.

Скраћени назив je Јавно предузеће Пословни центар-Вождовац, Београд.

Од 1.XII 2016.године предузеће престаје да буде индиректни буџетски корисник, послује на тржишту и финансира се наплатом својих услуга.