Пијаце

 

Одлуком о преносу права управљања и коришћења над скуповима пијачних тезги по
локацијама на територији градске општине Вождовац предузеће управља са 15 локација-скупова пијачних тезги и то:

1. Рипањ на локацији између Брђанске улице и улице Пут за Трешњу;
2. МЗ “Браће Јерковић“, улица Мештровићева бр. 34, плато ка парку;
3. улица Браће Јерковић преко пута пијаце, у близини пешачког прелаза;
4. МЗ ”Шумице” улица Устаничка бр. 125ц-127- плато;
5. МЗ “Кумодраж II“, улица Душана Јовановића бб;
6. МЗ ”Милорад Медаковић”, улица Радована Симића Циге- плато према  улици Војислава Илића;
7. Улица Карла Лукача (угао улица Устаничке и Војислава Илића);
8. Улица Кумодрашка код бр.99;
9. Улица Заплањска, споредни улаз за Централно гробље;
10. Улица Драгице Кончар, плато поред “Максија”;
11. „Душановачки плато“, раскрсница улица Устаничке и Милорада  Бонџулића
12. Улица Игњата Јоба, источни улаз за Централно гробље;
13. Улица Војводе Степе испред МЗ“Кумодраж“ и амбуланте;
14. Кумодраж I, плато-угао улица Мајска и Гуњак;
15. Рипањ, на локацији Рипањ станица, ул.Авалска на кат.парц.972, КОРипањ.