Дугорочни програм пословања за 2019. годину.     Прва измена плана јавних набавки за 2019. годину     […]

Read More

Јавна набавка – ЈНМВ бр. 06/2019

21 новембра, 2019 ЈППЦ Вождовац

      Позив за подношење понуда ЈНМВ бр. 06/2019       Конкурсна документација ЈНМВ бр. 06/2019     […]

Read More

Јавна набавка – ЈНМВ бр. 05/2019

20 новембра, 2019 ЈППЦ Вождовац

      Позив за подношење понуда ЈНМВ бр. 05/2019       Конкурсна документација ЈНМВ бр. 05/2019     […]

Read More

Јавна набавка – ЈНМВ бр. 04/2019

19 новембра, 2019 ЈППЦ Вождовац

      Позив за подношење понуда ЈНМВ бр. 04/2019       Конкурсна документација ЈНМВ бр. 04/2019     […]

Read More

Јавна набавка – ЈНМВ бр. 03/2019

18 новембра, 2019 ЈППЦ Вождовац

      Позив за подношење понуда ЈНМВ бр. 03/2019       Конкурсна документација ЈНМВ бр. 03/2019     […]

Read More

Јавна набавка – ЈНМВ бр. 02/2019

16 новембра, 2019 ЈППЦ Вождовац

      Позив за подношење понуда ЈНМВ бр. 02/2019       Конкурсна документација ЈНМВ бр. 02/2019     […]

Read More

Јавна набавка – ЈНМВ бр. 01/2019

10 новембра, 2019 ЈППЦ Вождовац

      Позив за подношење понуда ЈНМВ бр. 01/2019       Конкурсна документација ЈНМВ бр. 01/2019     […]

Read More