План јавних набавки измене плана јавних набавки за 2019 годину   План јавних набавки за 2019. годину.   Прва измена […]

Read More

Јавна набавка – ЈНМВ бр. 06/2019

новембар 21, 2019 ЈППЦ Вождовац

      Позив за подношење понуда ЈНМВ бр. 06/2019       Конкурсна документација ЈНМВ бр. 06/2019     […]

Read More

Јавна набавка – ЈНМВ бр. 05/2019

новембар 20, 2019 ЈППЦ Вождовац

      Позив за подношење понуда ЈНМВ бр. 05/2019       Конкурсна документација ЈНМВ бр. 05/2019     […]

Read More

Јавна набавка – ЈНМВ бр. 04/2019

новембар 19, 2019 ЈППЦ Вождовац

      Позив за подношење понуда ЈНМВ бр. 04/2019       Конкурсна документација ЈНМВ бр. 04/2019     […]

Read More

Јавна набавка – ЈНМВ бр. 03/2019

новембар 18, 2019 ЈППЦ Вождовац

      Позив за подношење понуда ЈНМВ бр. 03/2019       Конкурсна документација ЈНМВ бр. 03/2019     […]

Read More

Јавна набавка – ЈНМВ бр. 02/2019

новембар 16, 2019 ЈППЦ Вождовац

      Позив за подношење понуда ЈНМВ бр. 02/2019       Конкурсна документација ЈНМВ бр. 02/2019     […]

Read More

Јавна набавка – ЈНМВ бр. 01/2019

новембар 10, 2019 ЈППЦ Вождовац

      Позив за подношење понуда ЈНМВ бр. 01/2019       Конкурсна документација ЈНМВ бр. 01/2019     […]

Read More