Оглас о јавној лицитацији за доделу на коришћење-у закуп тезги и расхладних витрина на скупу пијачних тезги у Рипњу на […]

Read More