ГРОБЉА

17 новембра, 2019 ЈППЦ Вождовац

Пословни центар Вождовац управља са 9 локалних гробаља на територији Градске општине Вождовац. 011/ 347 20 36

Read More

ПИЈАЦЕ

16 новембра, 2019 ЈППЦ Вождовац

Одлуком о преносу права управљања и коришћења над скуповима пијачних тезги по локацијама на територији градске општине Вождовац предузеће управља […]

Read More

ДОКУМЕНТА

15 новембра, 2019 ЈППЦ Вождовац

 

Read More